MELD EN FEIL
logo
kontakt
logo
kontakt-mob

Personvernerklæring Gardia AS

Denne personvernerkæring forteller om hvordan Gardia AS samler inn og bruker personopplysninger.

Gardia, ved daglig leder Truls Johansen, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling, lagring og oppbevaring av personopplysninger.Det daglige ansvaret, der det er delegert fremkommer under hvert punkt. Samme gjelder ved ansvaret som personvernombud der det er delegert.

Delegeringen omfatter oppgavene og i begrenset adgang også ansvar i de tilfeller sikkerhetsloven kapitler 4, 5 og 6 kommer i bruk. For øvrige tilfeller omfattes normalt ansvaret av daglig leder.

Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven §19) og hvordan vi behandler personopplysninger (Personopplysningsloven § 18).

Behandling av personopplysninger på www.gardia.no og sosiale medier.

Prosjekt- og salgsleder Terje Hanssen sammen med tekniker Morgan Solstad har det daglige ansvaret for Gardia`s behandlinger av personopplysninger på www.gardia.no. På sosiale medier har prosjekt- og salgsleder Terje Hanssen det daglige ansvaret for Gardia`s behandlinger av personopplysninger på nettstedene Facebook og Instagram.

Det er frivillig for de som besøker nettstedet å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenesteyting eller prisforespørsel. Behandlingsgrunnlaget er frivillig samtykke ved aktiv oppsøking og innlegging av personopplysninger ifm tjenesteyting eller prisforespørsel.

Deling av innlegg på Facebook reguleres av de til enhver tid gjeldende brukervilkår for tjenesten, samme gjelder ved deling av innhold fra vår Facebook side på andre sosiale plattformer.
Hvordan personopplysninger håndteres videre, reguleres av din avtale med aktuelle sosiale plattform. Informasjon om at du har delt innlegg lagres ikke av oss.

Alle innlegg og tilhørende kommentarer arkiveres i tråd med arkivlovgivning. Det er ikke mulig å legge igjen kommentarer eller innlegg uten å være registrert på de nettsamfunn vi er tilgjengelig på. Navn, bilde og link til din sosiale side vil bli liggende som en del av innlegget.
Dersom du har publisert ett innlegg eller kommentar du ønsker skal rettes eller slettes kan vår administrator kontaktes for vurdering, med mindre innlegget eller kommentaren ikke er i strid med nettsamfunnets brukervilkår eller norsk lovgivning har du ikke rett på retting eller sletting.

Gardia bruker normalt kun personopplysninger som navn, adresse, telefonnummer og e-post adresse via digitale behandlingsmåter. Ved fysiske behandlingsmåter kan også personnummer og/eller organisasjonsnummer brukes i behandling.

Alle opplysninger som brukes er frivillig å gi fra seg, men vil danne grunnlag for kundeforhold og tjenesteyting og vil således alltid innhentes direkte fra kunde eller offentlig tilgjengelig informasjon.
Gardia utleverer aldri personopplysninger til tredjepart uten samtykke fra kunden selv. Samtykke gis via nettsted. Samtykke er frivillig og kan trekkes tilbake på nettstedet også.
Personopplysninger lagres digitalt på kryptert server lokalt hos Gardia, som er innelåst på rom med TV overvåking, alarm og adgangskontroll. Back-up lagres på samme måte lokalt, men i brannsikker safe i tillegg.

Digitale personopplysninger kan være tilgjengelig på bærbare enheter hos nøkkelpersonell, disse enhetene er kryptert og er satt opp med mulighet for fjernsletting dersom de skulle bli stjålet eller tilsvarende.
Fysiske personopplysninger lagres i innbrudd og brannsikker safe innelåst på innbruddshemmende rom med egen alarm, adgangskontroll med begrenset tilgang og TV overvåking.

Personopplysninger lagres ifm aktive kundeforhold, og slettes en måned etter opphørt og utløpt kontraktsforhold.

Retten til innsyn og varsling av uønskede hendelser reguleres i personopplysningsloven, innsyn i personopplysninger gis bare til den registrerte og håndteres ved skriftlige henvendelser pr post til
Gardia AS
Postboks 33
9305 Finnsnes

- eller ved personlig overlevering på vår besøksadresse
Storgata 55
9300 Finnsnes.

Det tillates og ønskes også digitale henvendelser.
Disse bes rettet til personvernombud Terje Hanssen

Ved ønske om innsyn fra andre enn registrerte håndteres disse i samråd med datatilsynet i hvert enkelt tilfelle, med bakgrunn i at ett kundeforhold er bedriftsintern informasjon som ikke ønskes delt med tredjeparter.

footer_bar

Gardia AS

Bes.adr.: Storgata 55, 9300 Finnsnes

Postadr.: Postboks 33, 9305 Finnsnes

Tel: 778 45 999

www.gardia.no
Besøk oss på Facebook

© 2018 Gardia AS

Design tilrettelagt av Dakota AS

footer_bar

Gardia AS

Bes.adr.: Storgata 55, 9300 Finnsnes

Postadr.: Postboks 33, 9305 Finnsnes

Tel: 778 45 999

www.gardia.no

Besøk oss på Facebook

© 2018 Gardia AS

Design tilrettelagt av Dakota AS