MELD EN FEIL
logo
kontakt
logo
kontakt-mob
landbruk

Elotec – brannalarm for landbruket

Brannvarsling er en investering i tryggheten for bruket. Løsning med varsling til telefon utløser også stor rabatt på forsikringspremie.

Brannalarm fra Elotec gir tidlig varsling i de tidlige minuttene hvor man kan berge store verdier. Brannalarm i landbruket stiller spesielle krav til teknisk utstyr, dette har Elotec løst og har erfaring på anlegg som har stått i uavbrutt drift i over 15 år.

Den stadige utviklingen av en norsk produsent med lokalt servicefirma med autorisert personell, sørger for at kvaliteten ivaretas uten å gå på akkord med sikkerheten.

Spør oss idag om tilbud på årlig kontroll, utvidelse eller nytt anlegg.

footer_bar

Gardia Vakt & Alarmservice AS

Bes.adr.: Storgata 55, 9300 Finnsnes

Postadr.: Postboks 33, 9305 Finnsnes

Tel: 778 45 999

www.gardia.no
Besøk oss på Facebook

© 2018 Gardia Vakt & Alarmservice

Design tilrettelagt av Dakota AS

footer_bar

Gardia Vakt & Alarmservice AS

Bes.adr.: Storgata 55, 9300 Finnsnes

Postadr.: Postboks 33, 9305 Finnsnes

Tel: 778 45 999

www.gardia.no

Besøk oss på Facebook

© 2018 Gardia Vakt & Alarmservice

Design tilrettelagt av Dakota AS